Xây dựng Facebook

Dịch vụ xây dựng và quản lý fanpage Facebook chuyên nghiệp

BF1

Xây dựng nội dung theo yêu cầu
Làm đẹp Fanpage
Tăng hiệu quả khi chạy QC

600.000
Tháng
  • 30 Bài viết
  • Miễn phí Cover Banner

BF2

Xây dựng nội dung theo yêu cầu
Làm đẹp Fanpage
Tăng hiệu quả khi chạy QC

1.100.000
Tháng
  • 60 Bài viết
  • Miễn phí Cover Banner

BF3

Xây dựng nội dung theo yêu cầu
Làm đẹp Fanpage
Tăng hiệu quả khi chạy QC

2.000.000
Tháng
  • 120 Bài viết
  • Miễn phí Cover Banner

Quảng cáo Facebook

Dịch vụ quảng cáo Facebook tăng tiếp cận khách hàng theo đối tượng

Giá Lượt tiếp cận
2,200,000 đ 40,000
4,400,000 đ 90,000
8,800,000 190,000

Dịch vụ quảng cáo Facebook theo quản lý ngân sách

Ngân sách Phí dịch vụ Báo cáo
Dưới 2,000,000 đ 500,000 đ Báo cáo hàng tháng
Từ 2 đến 10 triệu 20% Báo cáo hàng tuần
Từ 10 đến 20tr 15% Báo cáo hàng tuần
Trên 20tr 10% Báo cáo hàng tuần