Bảng giá thiết kế website

Cơ bản

3,000,000
Vnđ/Tháng

Dùng giao diện Website có sẵn

 • Chuẩn seo
 • Responsive
 • Tích hợp Live Chat
 • Giao diện theo mẫu
 • Hosting 1G
 • Free: SSL (https:)
 • Bàn giao Source Code

Chuyên Nghiệp

5,000,000
Vnđ/Tháng

Chỉnh sửa giao diện Webiste có sẵn

 • Chuẩn seo
 • Responsive
 • Tích hợp Live Chat
 • Giao diện theo mẫu
 • Hosting 2G
 • Free: SSL (https:)
 • Bàn giao Source Code

Nâng cao

10,000,000
Vnđ/Tháng

Thiết kế Website theo yêu cầu

 • Chuẩn seo
 • Responsive
 • Tích hợp Live Chat
 • Giao diện theo mẫu
 • Hosting 4G
 • Free: SSL (https:)
 • Bàn giao Source Code