Bảng giá Website

Cơ bản

Dùng giao diện Website có sẵn

3,000,000 /Tháng
 • Chuẩn seo
 • Responsive
 • Tích hợp Live Chat
 • Giao diện theo mẫu
 • Hosting 1G
 • Free: SSL (https:)
 • Bàn giao Source Code

Chuyên nghiệp

Chỉnh sửa lại giao diện có sẵn

5,000,000 /Tháng
 • Chuẩn seo
 • Responsive
 • Tích hợp Live Chat
 • Giao diện theo mẫu
 • Hosting 2G
 • Free: SSL (https:)
 • Bàn giao Source Code

Nâng cao

Thiết kế theo yêu cầu

7,000,000 /Tháng
 • Chuẩn seo
 • Responsive
 • Tích hợp Live Chat
 • Giao diện theo mẫu
 • Hosting 4G
 • Free: SSL (https:)
 • Bàn giao Source Code