Xây dựng và chăm sóc Fanpage chuyên nghiệp

Chăm sóc kênh

Social Premium

Nội dung

Viết bài content

Viết bài content social chăm sóc fanpage 20 bài/tháng

Share bài viết

Share bài viết trên page vào có group có khách hàng tiềm năng : tần suất share bài và nội dung share sẽ được thống nhất và đưa vào timeline cụ thể

Thiết kế cover

Thiết kế cover fanpage theo từng chiến dịch/tháng

Thiết kế hình ảnh

Thiết kế hình ảnh đi kèm bài content social chăm sóc spage 20 ấn phẩm/tháng

Share bài viết

Share bài viết và hình ảnh lên trang instagram, bố trí layout cho trang instagram

Dùng tool để tăng like

Sử dụng các công cụ trên fanpage FB để tăng like fanpage

Lên kế hoạch chiến dịch

Hỗ trợ lên kế hoạch cho các chiến dịch trong tháng đầu tiên triển khai

Cam kết

Của chúng tôi

  • Tăng 100% tương tác page sau 1 tháng triển khai
  • Tăng tối thiểu 500 like page/tháng, đối tượng like page đúng đối tượng khách hàng tiềm năng
  • Số bài viết: 20 bài/tháng
  • Số ấn phẩm truyền thông online: 20 ấn phẩm/tháng
  • Số cover: 3 ấn phẩm/tháng