Quản lý

Quảng cáo Facebook Ads

Đồng hành theo dõi các chỉ số về báo cáo bán hàng và offline để truyền thông và kết hợp online

Cam kết

Cam kết chỉ số sau 1 tuần vận hành
Đồng hành theo dõi các chỉ số về báo cáo bán hàng và offline để truyền thông và kết hợp online

Nội dung dịch vụ quảng cáo Facebook

  • Vận hành kênh FB Ads với ngân sách <20 triệu/tháng
  • Viết content quảng cáo theo từng chiến dịch
  • Thiết kế ảnh/chỉnh sửa 1 video đơn giản <3phút cho chiến dịch quảng cáo
  • Xây dựng hệ thống báo cáo các chỉ số theo ngày và theo từng chiến dịch
  • Sử dụng các công cụ trên fanpage FB để tăng like fanpage đúng đối tượng khách hàng tiềm năng
  • Viết content quảng cáo theo từng chiến dịch
  • Hỗ trợ lên kế hoạch cho các chiến dịch trong tháng đầu tiên triển khai