Master Plan

Xây dựng kế hoạch Marketing tổng thể

Với chương trình marketing tổng thể chúng tôi sẽ mang đến cho bạn một kết hoạch marketing toàn diện mang lại hiệu quả cao nhất và chi phí thấp nhất

Cam kết của chúng tôi

  • Hoàn thiện master plan trong 1 tuần nghiên cứu và làm vịệc
  • Đảm bảo về tính khả thi của master plan trong quá trình triển khai
  • Bàn giao đầy đủ plan và các phase triển khai trong master plan

Nội Dung Plan

Tư vấn triển khai

Tư vấn triển khai tổng thể về marketing cho Doanh nghiệp, lựa chọn hình thức và cách marketing tốt nhất

Phân tích đối thủ

Phân tích các đối thủ về: Điểm mạnh, điểm yếu và các chương trình mà đối thủ đang triển khai

Xây dựng kế hoạch

Xây dựng kế hoạch triển khai marketing theo concept 5P: Product - Place- Price- Promotion - Process

Nghiên cứu sản phẩm

Nghiên cứu sản phẩm và đưa ra các chiến dịch về Product

Bàn giao Plan

Bàn giao đầy đủ nội dung master plan cho CMO của DN để vận hành

Kế hoạch triển khai

Xây dựng kế hoạch triển khai marketing trên đa kênh: Social, đi báo, TMĐT, Partnership, Digital marketing...