Dịch vụ quảng cáo

Google Adsword

Với dịch vụ quảng cáo Google sẽ mang lại cho bạn hiệu quả tối ưu quảng cáo Google
Sau 1 tháng sẽ cam kết KPI về số contact và đạt bao nhiêu % KPI thì sẽ tính chi phí dựa vào % KPI đạt được thực tế

Nội dung chạy quảng cáo

  • Xây dựng bộ từ khóa chạy GA
  • Viết Title và description cho bộ từ khóa GA
  • Tối ưu chiến dịch nhắm đúng đối tượng khách hàng
  • Cài đặt chiến dịch theo chuẩn Google
  • Xây dựng báo cáo GA
  • Cài đặt tiếp thị lại khách hàng
  • Đề xuất cải tiến landing page/website

Cam kết

Cam kết chỉ số sau 1 tuần vận hành

Đồng hành theo dõi các chỉ số về báo cáo bán hàng và offline để truyền thông và kết hợp online

Sau 1 tháng sẽ cam kết KPI về số contact và đạt bao nhiêu % KPI thì sẽ tính chi phí dựa vào % KPI đạt được thực tế